Het belang van de betrokkenheid van de ouders.

Wij vinden een goed contact tussen ouders en school noodzakelijk. Om dit contact te bevorderen is regelmatig overleg en / of informatievoorziening noodzakelijk. De school organiseert daarvoor bepaalde activiteiten:

 

o        weekbrief “ ‘t Vuurbaakje”: iedere week krijgt u deze via de mail.

o        de schoolgids: een informatiebrochure over de school aan het begin van het cursusjaar, plus een jaarkalender met alle belangrijke data.

o        ouderavond aan het begin van het schooljaar met informatie over de klassen en eventueel nieuwe methodes;

o        ouderavond: bespreking van een onderwerp;

o        rapport: 2 keer per jaar ontvangen alle kinderen een rapportage over hun schoolvorderingen;

o        kennismakingsbezoek: komt uw kind voor het eerst op school dan kunt u, samen met uw kind, een middag op school komen en kijken in de klas waar uw kind in komt;

o        inschrijven van uw kind: op afspraak wordt u door de directeur uitgenodigd voor een gesprek waarin de gegevens van uw kind(eren) ter sprake komen;                

o        er vindt drie keer per jaar een contactavond plaats. U krijgt dan de gelegenheid om op school een gesprek te voeren met de leerkracht van uw kind: een keer verplicht in november, verder facultatief na de uitreiking van de rapporten;

o        open ochtenden: één keer per jaar organiseert de school een open ochtend. U kunt dan in de klas van uw kind(eren) op bezoek komen;

o        een website van de school.