Groep 0/1
Neeltje Douma
Janneke Kapitein

Groep 2
Geanne Mater
Reina Kombrink

Groep 3
Geertje Bergkamp


Groep 4
Jannie Bakker

Groep 5/6
Albert Koffeman

Groep 7/8
Philip Kramer
Willie Bakker

Verder werken er nog de volgende personeelsleden:
Anneke Korenberg (directeur)
Astrid Brugman(onderwijsassistente)
Gonda Wiskerke (IB'er)
Sienie Meints (administratief medewerkster)
Klaas Jelle van Slooten (ondersteuning administratie)