Klachtenregeling

Waar gaat het om?

Er kan iets gebeuren waarover u een klacht wilt indienen. Dat kan. Leerlingen, hun ouders,  leerkrachten, bestuursleden of vrijwilligers. Iedereen die bij de school is betrokken heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar zij of hij het niet eens is. Heel wat  probleempjes en problemen kunnen door de school zelf worden opgelost. De directeur heeft hierin een taak en zonodig kan een vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. We vinden het als school belangrijk om een zorgvuldige klachtenregeling te hebben. Omdat het correct is dat mensen die tegen een probleem aanlopen daarmee ergens terecht kunnen. Maar ook omdat we er eer in stellen om situaties waarover geklaagd wordt uit de wereld te helpen of te verbeteren. Zie hiervoor verder de schoolgids.