Leerlingvolgsysteem

 

Leerlingvolgsysteem

Op school werken we met een leerlingvolgsysteem. (LVS). Dat doen we omdat we de leerlingen willen volgen in hun ontwikkeling op diverse leergebieden. We willen ons onderwijs zodanig afstemmen op de leerlingen, dat zij de gestelde leerdoelen zo goed mogelijk bereiken. Om te kunnen zien hoe de leerresultaten zijn, hebben we een aantal toetsen ingevoerd; CITO toetsen. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd zodat ze niet alleen gegevens over onze leerlingen opleveren, maar ook iets zeggen over het onderwijsniveau op onze school.

 

We hebben de volgende toetsen in gebruik:

·       “Taal voor kleuters" in groep 2

·       “Ordenen” ( rekenen ) in groep 1 en 2

·       “AVI toets” (lezen) in groep 3 t/m 6

·       “DMT-toets”(lezen) in groep 3 t/m 6

·       “Spellingvaardigheid”  in groep 3 t/m 8

·       “Rekenen en wiskunde” in groep 3 t/m 8

·       “Begrijpend lezen” in groep 4 t/m 8

 

De Interne Begeleider coördineert de zorg op school.

 

De verslaggeving

We houden een leerlingadministratie bij, het zogenoemde leerlingdossiers. Daarin staan  onder meer: de persoonlijke gegevens van het kind, data en notities van de ouderbezoeken, notities van eventuele speciale onderzoeken en toetsen en de gegevens van het rapport.

Het leerlingdossier wordt vertrouwelijk behandeld, maar is voor de ouders ten allen tijde in te zien. 

 

OVM

In de groepen 1 en 2 wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd met behulp van het Onderwijs Volg Model(OVM). Dat is een observatiemethode waarmee de ontwikkeling van de kinderen in kaart gebracht kan worden. Door deze ontwikkeling af te zetten tegen de gemiddelde ontwikkelingslijnen van kinderen kan uitval en hoge score gesignaleerd worden. Vroegtijdig signaleren betekent tevens vroegtijdig bijsturen.