Passend Onderwijs

 

Met ingang van 1 augustus 2014 heeft onze school een zorgplicht voor alle aangemelde leerlingen. Dat betekent niet dat alle leerlingen op onze school geplaatst kunnen worden. Het betekent wel dat wij ouders helpen een passende plaats te vinden waar hun kind onderwijs kan krijgen dat  past bij zijn/haar onderwijsbehoeften.

Zelf kunnen we op veel onderwijsbehoeften inspelen: we hebben een deskundig en enthousiast team die enige ervaring heeft met de volgende aspecten:

·         *Kinderen met spraak- en taalproblemen;

·         *Kinderen met gehoorproblemen;

·         *Kinderen met een zekere mate van autisme;

·         *Kinderen met leermoeilijkheden;

·         *Kinderen met sociaal-emotionele problematiek;

·         *Jonge Risicokinderen.

Wij hebben in het schooljaar 2014 – 2014 relatief kleine groepen, waardoor we veel aandacht aan de leerlingen kunnen geven. Wij zijn echter geen school voor Speciaal (Basis) onderwijs. Het kan dus zijn dat de behoeften van een leerling onze mogelijkheden te boven gaat. In dat geval gaan wij, samen met de ouders, op zoek naar een school die daarin meer mogelijkheden heeft. Binnen Accretio hebben wij zelf een school voor Speciaal Basis Onderwijs: Het Speelwerk in Zwolle. Verschillende kinderen van onze school zijn daar met goede resultaten heen gegaan.

In onze schoolgids beschrijven we de manier waarop wij met het Passend Onderwijs omgaan. Deze schoolgids vindt u ook op onze website. Hierin hebben we een stappenplan opgenomen dat helder aangeeft hoe wij met aanmeldingen omgaan.